Krka


Nacionalni park Krka je prostrano, pretežito neizmijenjeno područje iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, a obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava. Namjena mu je prvenstveno znanstvena, kulturna, odgojno-obrazovna i rekreativna, a turističke djelatnosti u ulozi su posjećivanja i razgledavanja. Nacionalni park Krka proglašen je 1985. god. i sedmi je Nacionalni park Hrvatske. Smješten je u cijelosti na području Šibensko-kninske županije, a obuhvaća površinu od 109 km2 uz tok Krke: dva kilometra nizvodno od Knina do Skradina i donji tok Čikole. Rijeka Krka izvire u podnožju planine Dinare, 3,5 km sjeveroistočno od Knina podno 22 m visokog, zimi bučnog a ljeti bezvodnog Topoljskog slapa, Velikog buka ili Krčića slapa. Dužina slatkovodnog vodotoka je 49, a bocatog 23,5 km. Značajni pritoci rijeke su Krčić, Kosovčica, Orašnica, Butišnica i Čikola s Vrbom.

The National Park is a large, mostly unchanged area and multiple exceptional natural values, and includes one or more preserved or slightly modified ecosystems. It is intended primarily for scientific, cultural, educational and recreation and tourist activities in the role of the visitor and sightseeing. The National Park “Krka” declared in 1985. It is located entirely in the area of Sibenik-Knin County, and encompasses an area of 109 km2 along the stream Krka two kilometers downstream from Knin to Skradin and underflow Čikole. Krka river springs at the foot of the mountain Dinara, 3.5 km northeast of Knin. Length of river is 49, a bocatog 23.5 km. Important tributary of the river are Krčić, Kosovčica, Orašnica, Butišnica and Čikola.