Kornati

U središnjem dijelu hrvatskog Jadrana, na sutoku šibenskih i zadarskih otoka, smjestila se jedna zasebna i po mnogočemu posebna skupina otoka nazvana Kornati. Zbog izuzetnih krajobraznih ljepota, zanimljive geomorfologije, velike razvedenosti obalne crte i naročito bogatih biocenoza morskog ekosustava, godine 1980. veći dio Kornatskog akvatorija proglašen je nacionalnim parkom. Kornati su najgušća otočna skupina na cijelom Sredozemlju. Smješteni su između otoka Žirja, Dugog otoka i Pašmana. Arhipelag je podijeljen u dvije skupine: Donje Kornate i Gornje Kornate. Donje Kornate čine otoci Sit i Žut i otoci oko njih, a Gornje Kornate otok Kornat i obližnji otoci. Od 152 kornatska otoka, 89 ih je zbog izuzetnih ljepota krajolika, velike obalne razvedenosti i bogate morske flore i faune proglašeno 1980. g. nacionalnim parkom.

Izlet na Kornate s Murtera:

Turistički brod (idealan za grupe od 30 – 40 osoba)
9:00 polazak (Murter glavna riva) – 18:00 povratak
Cijena: odrasli: 200 kn, djeca (0-5): gratis, (5-12): 100 kn
Cijena uključuje: NP ulazna karta, ručak, vodič
Aktivnosti: 3 pauze, ručak, šetnje do znamenitosti i vidikovaca, kupanje

In the central part of the Croatian Adriatic, there is a separate and by many special group of islands called Kornati. Kornati are nicest island group in the whole of the Mediterranean. Are located between the island Zirje, Long Island and Pasman. The archipelago is divided into two groups: the lower and upper Kornate Kornati. Of the 152 islands, 89 of them because of exceptional beauty of the landscape, large coastal indentedness and rich marine flora and fauna declared in 1980. as national park.

Taking a trip to Kornati:

Tourist boat (ideal for groups of 30 – 40 persons)
9:00 departure (Murter main waterfront) – 18:00 back
Price: Adults: 200 kuna, children (0-5): free, (5-12): 100 kn
Price includes NP entry card, lunch, guide
Activities: 3 breaks, lunch, walk to the sights and swimming